بصورت آنلاین مشکلات برج را گزارش نمایید.. گزارش موارد ساختمانی، تاسیساتی، مدیریتی، پرسنلی و..

  • در صورتی که میخواهید پس از انجام کار به شما اطلاع داده شود و یا توضیحی دارید که بصورت تلفنی قرار است بدهید، شماره تماس خود را وارد فرمایید.