توضیحات

شعار هیئت مدیره: شفافیت

امکان رصد آنلاین میزان پیشرفت مصوبات هیئت مدیره، بخشی از پروژه شفاف سازی هیئت مدیره برج نگین رضا میباشد.

از طریق این بخش میتوانید بصورت آنلاین کلیه مصوبات هیئت مدیره را بررسی و میزان پیشرفت هر یک را مشاهده فرمایید.

وضعیت پیشرفت

88%

زمان دوره هیئت مدیره

 • شروع
  May 11 2019
 • پایان
  Jul 02 2021

05/11/2019 07/02/2021

100%

پیشرفت کلی

 • 20%
 • 60%

88%

 • 40%
 • 80%

1. انتخاب سرکار خانم آگاهی بعنوان رییس هیئت مدیره میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه اول توضیح: با 7 رای سرکار خانم آگاهی بعنوان رییس هیئت مدیره انتخاب شدند.

2. تغییر تعداد اعضای هیئت مدیره از 7 نفر به 9 نفز میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه اول توضیح: با توجه به تخصص و یکسان بودن رای نفرات هفتم و هشتم مصوب گردید هر دو نفر در هیئت مدیره حضور داشته باشند و بمنظور فرد بودن تعداد اعضا نفر نهم نیز به هیئت مدیره وارد گردید.

3. انتخاب دکتر فلاح بعنوان خزانه دار و افتتاح حساب جدید میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه اول

4. انتخاب دکتر محمدی بعنوان نایب رییس هیئت مدیره میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه اول

5. تشکیل کمیته های مختلف برای تقسیم بندی امور ساختمان میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه اول

6. تشکیل کمیته های اجرایی: کمیته فنی، حقوقی و درآمد میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه دوم

7. مجوز پرداخت موارد فورس مالی؛ هزینه برق، حق بیمه کارکنان، مابتفاوت حقوق فروردین 98 و اضافه کار میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه دوم

8. انتخاب آقای حسینی رضی بعنوان دبیر هیئت مدیره میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه دوم

9. تعیین مبلغ 3900 تومان به ازاء هر متر مربع مساحت بعنوان شارژ علی الحساب تا پایان تابستان 98 میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه دوم

10. پرداخت حق السعی معوقه کارکنانی که احکام قضایی محکوم به اجرا دارند. پرداخت حقوق خرداد منوط به امضا قرارداد کار با مدیر اجرایی گردید. میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه دوم

2 از 2 انجام شده مراحل انجام

 • پرداخت حق السعی معوقه
 • ابلاغ لزوم عقد قرارداد به کارکنان

11. آقای حسینی رضی بعنوان نماینده هیئت مدیره بهمراه آقای آشوری به اداره برق مراجعه و نسبت به عقد تفاهم نامه اقدام کنند. میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه سوم / نتیجه: طبق استعلامات گرفته شده از اداره برق، بدلیل اینکه از برخی واحدها در برج استفاده ای غیر از مسکونی میشود، امکان تغییر نوع قرارداد به قرارداد مشاعات مسکونی وجود ندارد.

12. تنطیم نامه پاسخ به نامه اداره کار به آقای دری و رونوشت به اداره کار میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه سوم

13. اخراج نیرهای افغانی و استخدام نیروی ایرانی بعنوان خدمتکار و نظافتچی و ارائه خدمات روم سرویس تا تاریخ 98/3/20 میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه سوم

3 از 3 انجام شده مراحل انجام

 • اخراج نیرهای افغانی
 • راه اندازی خدمات روم سرویس
 • استخدام نیروی ایرانی

14. اجاره بخشی از پارکینگ بعنوان کارواش نانو با اجاره ماهیانه 2 میلیون تومان و 20 میلیون تومان پیش پرداخت میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه سوم

2 از 2 انجام شده مراحل انجام

 • تبلیغات جهت اجاره فضا
 • عقد قرارداد

15. تامین دلیل بصورت تقسیم کار به 3 کار گروه فنی و تاسیساتی، حسابداری و ساختمانی و فراخوان افراد خبره با اولویت ساکنین برج ظرف یکماه (98/4/5) و گزارش به هیئت مدیره میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه سوم

2 از 2 انجام شده مراحل انجام

 • فراخوان افزاد خبره
 • انجام تامین دلیل

16. آقای حسینی رضی بعنوان نماینده هماهنگ کننده هیئت مدیره با مدیر اجرایی انتخاب شد میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه سوم

17. امکان استفاده از مشاوره کلیه افراد ساکن برج در موارد مورد نظر در جلسات هیئت مدیره فراهم و امکان حضور آنان در جلسات میسر گردد. میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه سوم

18. بررسی تفاوت درآمد ثبت شده در نرم افزار پارکینگ و حسابداری توسط آقای باقریان-مدیر اجرایی- تا تاریخ 98/3/12 میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه چهارم

1 از 1 انجام شده مراحل انجام

 • انجام شد. (نتیجه قانع کننده نبود)

19. بررسی درخواست شرکت فوجی در رابطه با بیمه آسانسور و گرفتن استعلامات در کمیته حقوقی میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه چهارم

1 از 1 انجام شده مراحل انجام

 • چک بیمه آسانسور پس از مشاهده مستندات پرداخت شد

20. بررسی سناریوهای ارائه شده در گزارش پارکینگ در کمیته درآمد ظرف 2 هفته (98/3/23) میزان پیشرفت: 0%

0%
توضیحات
مصوبه جلسه چهارم

21. خرید دستگاه سمپاش و سم و سمپاشی رایگان واحدها میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه چهارم

1 از 1 انجام شده مراحل انجام

 • دستگاه سمپاش و سم خریده شد و سمپاشی انجام شد

22. بررسی قراردادهای اجاره پشت بام و سالن اجتماعات در کمیته حقوقی میزان پیشرفت: 0%

0%
توضیحات
مصوبه جلسه چهارم

23. ارسال اخطار قانونی به واحدهایی که بیش از 1 میلیون تومان بدهی شارژ دارند تا تاریخ 98/3/12 میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه چهارم

24. تا پایان خرداد 98 به واحدهایی که در بخش تجاری از گاز مشاعات استفاده میکنند اخطار و در صورتی که ترتیب اثر داده نشد گاز آنها قطع گردد. میزان پیشرفت: 50%

50%
توضیحات
مصوبه جلسه چهارم

0 از 1 انجام شده مراحل انجام

 • مذاکره حضوری انجام شد. واحدها از گاز مشاعات استفاده نمیکنند و کنتور مجزا نصب شده که مبلغ هزینه گاز آنها پرداخت میگردد. برخی کنتورها دارای مشکلاتی است که باید رفع شود.

25. تعیین تکلیف خودروهایی که مدت طولانی در پارکینگ مانده میزان پیشرفت: 50%

50%
توضیحات
مصوبه جلسه چهارم

1 از 2 انجام شده مراحل انجام

 • بررسی میدانی و تهیه لیست خودروها
 • ارسال اظهارنامه برای خودروهایی که شناخته شده هستند

26. تا تاریخ 98/3/12 دوربین گیت خروجی پارکینگ نصب گردد میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه چهارم

27. تحویل کلیه پرونده ها و قراردادها به دکتر محمدی جهت بررسی در کمیته حقوقی میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه چهارم

28. پرداخت بدهی های مربوط به شرکت فوجی میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه چهارم

2 از 2 انجام شده مراحل انجام

 • بررسی و اصلاح قرارداد
 • صدور چک

29. تحویل کلیه قراردادها اعم از حقیقی و حقوقی به دکتر محمدی میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه چهارم

30. بررسی مشکل چاه در کمیته فنی و اخذ نقشه از آقای دری و انعکاس مشکل به اداره فاضلاب بصورت مکتوب تا تاریخ 98/3/23 میزان پیشرفت: 67%

67%
توضیحات
مصوبه جلسه پنجم

2 از 3 انجام شده مراحل انجام

 • بررسی موضوع در کمیته فنی
 • اخذ نقشه ها از آقای دری (پیگیری شد و اعلام شد نقشه ای موجود نیست)
 • انعکاس موضوع به اداره آب و فاضلاب

31. استعلام قیمت تعمیر دیگ و گزارش به هیئت مدیره تا تاریخ 98/3/19 توسط کمیته فنی میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه پنجم

2 از 2 انجام شده مراحل انجام

 • استعلام هزینه تعمیر دیگ از چند شرکت
 • گزارش نهایی به هیئت مدیره

32. بررسی ظرفیت های درآمدزایی برج در کمیته درآمد تا تاریخ 98/3/19 میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه پنجم

33. بررسی وضعیت توقف آسانسورها توسط کمیته فنی میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه پنجم

34. تنظیم نامه درخواست جلسه با آقای دری در رابطه با موضوع آتش نشانی و تعیین سرفصل های مربوطه با بررسی دقیق توسط کمیته فنی با شرح اقدامات مورد نیاز، نحوه اجرا، هزینه و زمانبندی میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه پنجم

35. عدم اغنا هیئت مدیره از گزارش آقای باقریان درباره تفاوت درآمد پارکینگ؛ مقرر شد با همکاری آقای حسینی رضی نماینده تام الاختیار هیئت مدیره گزارش 6 ماهه اخذ و اشکالات احصا شده و نتیجه در کمیته حقوقی بررسی و مقصر یا مقصرین بنام معرفی تا اقدام قانونی بعمل آید میزان پیشرفت: 50%

50%
توضیحات
مصوبه جلسه پنجم

1 از 3 انجام شده مراحل انجام

 • تهیه گزارش اولیه توسط آقای باقریان با همکاری آقای حسینی رضی
 • احصا مشکلات
 • بررسی مسئله در کمیته حقوقی

36. اخطار جدی بصورت مکتوب توسط مدیر برج به مستاجرین واحدهای تجاری مستقر در محل خروج خودروها از برج در طبقه همکف ظرف یک هفته (98/3/19) ارسال و نتیجه به هیئت مدیره منعکس تا عکس العمل مقتضی ابلاغ گردد. میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه پنجم

37. بررسی حدود و ثغور قراردادهای فی مابین در دستور کار کمیته حقوقی و معاملات قرار گیرد و ضمن بازنگری مراتب در جلسه هیئت مدیره منعکس گردد. میزان پیشرفت: 0%

0%
توضیحات
مصوبه جلسه پنجم

38. با توجه به گزارش مدیر وقت و عدم اغنا هیئت مدیره بدینوسیله همکاری ایشان بعنوان معاون اجرایی پذیرفته شد و حسب تصمیم اعضا حاضر در جلسه آقای حسینی رضی بعنوان سرپرست مدیریت انتخاب و مقرر گردید حکم توسط رییس هیئت مدیره ابلاغ گردد. میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه پنجم

39. استعلامات لازم برای نصب سیستم مکانیزه ورود و خروج پارکینگ انجام و دستگاه کارتخوان در گیت خروجی نصب گردد. میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه پنجم

2 از 2 انجام شده مراحل انجام

 • استعلام سیستم مکانیزه ورود و خروج پارکینگ
 • نصب کارتخوان در گیت خروجی

40. تشکیل کمیسیون قراردادها با حضور مدیر اجرایی بعنوان دبیر، حداقل یک نفر از اعضای هر کمیسیون با حضور درخواست دهنده و مشاوران در صورت نیاز (رسمیت با حضور حداقل 3 نفر از اعضای هیئت مدیره) میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه ششم

41. ارسال متنی با مضمون تشکیل کارگروه تامین دلیل در حوزه حسابداری، فنی تاسیساتی و ساختمانی و انتشار در گروه اینترنتی میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه ششم

42. تصمیم هیئت مدیره مبنی بر جلوگیری از موازی کاری و چابک سازی و صرفه جویی در هزینه ها در دفتر مدیریت برج و تسویه حساب با یکی از کارکنان میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه ششم

43. مقرر گردید علی الحساب 100 میلیون ریال بودجه جهت تامین دلیل از تاسیسات، اموال و دارایی های سرمایه ای و غیر سرمایه ای از جمله پشت بام و تبلیغات برج در نظر گرفته شود میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه هفتم

1 از 1 انجام شده مراحل انجام

 • بودجه تخصیص داده شد و موضوع تامین دلیل انجام شد.

44. نظارت کمیته فنی و مدیر اجرایی بر ساخت و ساز و تعمیرات واحدها میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
برای جلوگیری از بهم زدن نمای ساختمان و همچنین کنترل و نظارت بر ساخت و ساز و تعمیرات و تغییرات احتمالی در فضا و نمای ساختمان هر گونه تغییر با نظر کمیته فنی و نظارت مدیر اجرایی باشد و ابلاغ به ساکنین فعلی که در صدد تغییر هستند برای جلوگیری و مجوز بازسازی از سوی مدیر اجرایی به نحو مقتضی صورت گیرد. مصوبه جلسه هفتم

2 از 2 انجام شده مراحل انجام

 • اخذ تعهد و خود اظهاری بازسازی
 • نظارت بر واحدهایی که بازسازی انجام میدهند توسط مدیر اجرایی

45. قرارداد آسانسور طبق قرارداد قبلی با تعدیل و رفع نواقص با نظر کمیته فنی و تایید آنها امضا و مبادله گردد. میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه هفتم

2 از 2 انجام شده مراحل انجام

 • بررسی قرارداد در کمیته فنی و درخواست رفع نواقص
 • امضا نهایی

46. راجع به بیمه آتش سوزی ساختمان محاسبه حق السهم مالکین بر اساس متراژ و مالکیت آنها بصورت پنجاه درصد و مدیریت نیز پنجاه درصد باقیمانده را از شارژ دریافتی متقبل و تسهیم شود. میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه هفتم

47. با توجه به قرارداد سه ماهه کارکنان برج و روال معمول پرداختی حقوق کارگران و کارکنان دارای قرارداد مقرر گردید حقوق خرداد ماه بر اساس ماه قبل پرداخت و ضمنا مدیر اجرایی نسبت به تهیه پیش نویس رسید تسویه حقوق و سایر مزایا تا پایان خرداد ضمن تادیه حقوق آنها اقدام نماید. میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه هفتم

48. عدم تمدید قرارداد کارکنانی که در اعتصاب شرکت داشتند و امضا قرارداد با پرسنل جدید موسسه آرامش پایدار شهر میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
با توجه به اتفاقات پیش آمده در مورخه 98/4/1 در برج نگین با تحریک و تهدید از سوی احدی از کارکنان و ترک کار غیر منتظره توسط تعدادی مقرر گردید سرپرست اجرایی از تمدید قرارداد با آنها خودداری کند و به جهت تحمیل هزینه مضاعف با شرکت مربوطه انتظامی آرامش پایدار شهر و عواقب اعتصاب آنها، نیروهای جایگزین قرارداد امضا میگردد. مصوبه جلسه هشتم

49. از نیرهای احتمالی که با شرایط جدید قرارداد امضا میگردد در تعهدنامه محضری برای پیشگیری با شرایط لازم اخذ شود. میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه هشتم

1 از 1 انجام شده مراحل انجام

 • با هیچ یک از افراد قراردادی عقد نگردید

50. بررسی موضوع چاه میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
حسب پیشنهاد برخی از اعضای هیئت مدیره و کمیته فنی با اخذ نظر از حیث هزینه اتمام کار و قبول تعهدات از سوی طرف قرارداد ... مصوبه جلسه هشتم

51. قرارداد آسانسور توسط سرپرست اجرایی با توجه به صورتجلسه کمیته فنی امضا گردد. میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه هشتم

1 از 1 انجام شده مراحل انجام

 • قرارداد امضا گردید

52. مقرر گردید تنخواه مبلغ 5 میلیون تومان در هر مرحله پرداخت گردد و ماهانه حداکثر تا مبلغ 10 میلیون تومان شارژ گردد. میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه نهم

53. اختیار به سرکار خانم آگاهی در رابطه با تنظیم قرارداد با وکیل داده شد و مقرر شد عندالزوم با مشاوره کمیته حقوقی این کار انجام شود میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه نهم

54. طی نامه ای به طرف قرارداد سالن اجتماعات موارد مطروحه از سوی کمیته حقوقی شامل ایرادات قانونی قرارداد است به ایشان منعکس و حداکثر تا تاریخ 1398/4/15 از ایشان پاسخ مکتوب خواسته شود. میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه نهم

55. تراز مالی خردادماه ارائه گردید و با توجه به عدم بالانس تراز که بعلت عدم ارائه تراز انتهایی هیئت مدیره دوره قبل بوجود آمده نامه ای به مضمون الزام ارائه تراز مالی نهایی دوره هیئت مدیره قبل با قید مهلت زمانی 10 روزه به ریاست هیئت مدیره قبلی ارسال گردد. میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه نهم

56. انجام مکانیزاسیون پارکینگ با اخذ 3 استعلام و تصویب کمیته فنی صورت گیرد. میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه نهم

3 از 3 انجام شده مراحل انجام

 • اخذ 3 استعلام
 • تصویب کمیته فنی
 • عقد قرارداد و نصب سیستم

57. اختیار طرح دعوا در مراجع قضایی و شبه قضایی و.. جهت حفظ منافع برج به وکلای دادگستری میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه دهم

58. اخطار کتبی به بدهکاران شارژ بالای 3 میلیون تومان و ارسال اظهارنامه در صورت عدم تسویه حساب میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه دهم

2 از 2 انجام شده مراحل انجام

 • اخطار کتبی
 • ارسال اظهارنامه

59. در خصوص تغییر نمای طبقه هفتم پس از کسب نظر از کمیته فنی و رعایت مقررات فنی اقدام لازم بعمل آید میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه دهم

60. مجوز افتتاح حساب در بانک پاسارگاد و گرفتن دستگاه کارتخوان میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه یازدهم

1 از 1 انجام شده مراحل انجام

 • مجوز صادر اما حساب افتتاح نشد

61. تهیه و ارسال نامه به شهرداری جهت برآورد ارزش املاک تجاری آقای دری (1150 متر موضوع مبایعه نامه مورخ 89/2/29) در مقایسه با بدهی های ایشان به شهرداری میزان پیشرفت: 0%

0%
توضیحات
مصوبه جلسه یازدهم

62. موافقت هیئت مدیره با تسویه حساب کارکنانی که قراردادشان خاتمه یافته تا سقف 50 میلیون تومان در ماه میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه یازدهم

63. موافقت با انعقاد قرارداد با مدیر اجرایی با حقوق علی الحساب تا آخر تیرماه میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه یازدهم

64. تعیین شرح وظایف مدیر اجرایی و ارائه آن در جلسه آتی جهت بررسی و تصویب میزان پیشرفت: 0%

0%
توضیحات
مصوبه جلسه یازدهم

65. عقد قرارداد با مدیر مالی با ارزش 1 میلیون تومان میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه یازدهم

66. تعیین مبلغ اجاره بهای تابلوهای برج میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
به این شرح: 1)ورودی پارکینگ متری 80 هزار تومان     2) خروجی پارکینگ مبلغ 70 هزار تومان   3) داخل پارکینگ مبلغ 60 هزار تومان    4) نمای اشرفی اصفهانی مبلغ 110 هزار تومان مصوبه جلسه دوازدهم

67. تخصیص سبد کالا به پرسنل برج با ارزش 110 هزار تومان میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه دوازدهم

68. الحاقیه قرارداد های وب با اجاره ماهانه 9 میلیون و 300 هزار تومان میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه دوازدهم

1 از 1 انجام شده مراحل انجام

 • پیشنهاد ارائه گردید

69. درخواست از سازنده برای اعزام تیم کارشناسی چاه تحت نظر کمیته فنی و ارسال اظهارنامه در صورت عدم پاسخگویی میزان پیشرفت: 50%

50%
توضیحات
مصوبه جلسه دوازدهم

1 از 2 انجام شده مراحل انجام

 • ارسال نامه
 • ارسال اظهارنامه

70. عقد قرارداد با شرکت فوجی با قید بند جدید مربوط به جریمه مالی در صورت تاخیر بیش از 30 دقیقه میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه دوازدهم

1 از 1 انجام شده مراحل انجام

 • عقد قرارداد (موضوع جریمه مالی مورد موافقت قرار نگرفت)

71. از نیروهای خدماتی و تاسیساتی برج برای سرویس دهی به ساکنین با هماهنگی دفتر و روابط عمومی استفاده و حق نظارت دریافت گردد. میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه دوازدهم

72. لیست حضور و غیاب اعضای محترم هیئت مدیره و علی البدل و بازرسین محترم تهیه شود میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه دوازدهم

73. مقرر گردید مدیر نسبت به اخذ 4 استعلام جهت تعمیر و تعویض تاسیسات استعلام تهیه نماید میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه دوازدهم

74. تصمیم گیری در خصوص استفاده از طرح فعلی یا قبلی آسانسور منوط به اظهار نظر ساکنین میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه سیزدهم

1 از 1 انجام شده مراحل انجام

 • تصمیم گیری انجام شد

75. به منظور پیشگیری از عواقب احتمالی کلیه موارد و نواقص به طرق مقتضی برای آقای دری تنظیم و ارسال گردد میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه سیزدهم

76. رای دادگاه درباره رستوران سنتی که در آن هیئت مدیره ذی الحق شناخته شده توسط دکتر مرادی به کمیته حقوقی ارائه گردد میزان پیشرفت: 0%

0%
توضیحات
مصوبه جلسه سیزدهم

77. هشدار آقای مردانی نسبت به وضعیت موتورخانه میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
ثبت شده در جلسه سیزدهم

78. مکاتبه با شهرداری به منظور بازگشایی خیابان از سمت اشرفی اصفهانی میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه چهاردهم

79. انعقاد قرارداد با شرکت پردازنده پارس جهت اتوماسیون پارکینگ میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه چهاردهم

80. آماده سازی قراردادهای اجاره محل تابلوهای برج میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه چهاردهم

81. مقرر شد هزینه های راه اندازی سیستم آتش نشانی یا از ساکنین اخذ و سپس از سازنده مطالبه شود و یا با سازنده مذاکره تا نسبت به راه اندازی اقدام کند میزان پیشرفت: 0%

0%
توضیحات
مصوبه جلسه چهاردهم

82. جلسه ای با حضور معتمدین برج، دکتر فلاح و در صورت نیاز دیگر اعضای هیئت مدیره جهت پیگیری موضوع آتش نشانی برگزار شود و در صورت عدم توافق مجمع فوق العاده برگزار شود میزان پیشرفت: 0%

0%
توضیحات
مصوبه جلسه چهاردهم

83. در گروه های مجازی نسبت به خطرات آتش سوزی اخطار و آموزش های لازم داده شود میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه چهاردهم

84. قیمت گذاری واحدهای برج در کمیته درآمد مشخص شود میزان پیشرفت: 0%

0%
توضیحات
مصوبه جلسه چهاردهم

85. قرارداد سالن اجتماعات بازنگری و اصلاح شود میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه چهاردهم

1 از 1 انجام شده مراحل انجام

 • قرارداد جدیدی منعقد نشد اما توافقات جدید انجام شد.

86. تخفیف 15 درصدی به واحدهایی که شارژ شش ماهه دوم 98 را تا پایان شهریور پرداخت کنند و جریمه 15 درصدی واحدهایی که بدهی شارژ خود را تسویه ننمایند میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه چهاردهم

1 از 1 انجام شده مراحل انجام

 • در گروههای مجازی اعلام گردید و اجرایی شد

87. تعیین حقوق علی الحساب مسئول روابط عمومی تا مشخص شدن شرح وظایف میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه چهاردهم

88. تمدید قرارداد شرکت های وب با شرایط قبلی میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه پانزدهم

89. عقد قرارداد با شرکت پرواز سیستم میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه پانزدهم

90. اطلاع رسانی به ساکنین در رابطه با مشکلات برج نظیر تاسیسات، فاضلاب و زیباسازی میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه پانزدهم

91. ظرف مدت 7 روز حساب دقیق از مدیریت پیشین اخذ و جهت بررسی به مدیر امورمالی ارائه گردد، تعلل و تاخیر مشمول تعقیب قضایی خواهد بود میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه پانزدهم

92. مقرر گردید تبلیغات کارت پارکینگ با مبلغ پایه 20 میلیون تومان (برای تبلیغ دو طرف) به مزایده گذاشته شود. میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه پانزدهم

93. بررسی و تست گاز تاسیسات در صورت نیاز برای مشخص شدن میزان خرابی دیگ ها میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه شانزدهم

94. انجام تخلیه چاه و اخذ استعلام جهت حفر چاه جدید یا لایروبی چاه فعلی در صورت صلاحدید میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه شانزدهم

95. تامین دلیل آتش نشانی تا پایان شهریور 1398 توسط دکتر محمدی میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه شانزدهم

96. برگزاری جلسه درباره سند، آتش نشانی و پایان کار توسط برخی اعضا با سازنده میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه شانزدهم

97. انعقاد قرارداد با وکیل دادگستری جهت مطالعه پرونده... میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه شانزدهم

98. اعلام برنده شدن یکی از پیمانکاران در مناقصه تعمیرات تاسیسات؛ مقرر گردید کار تعمیرات در صورت منظور نمودن صفحات پوششی به این مجموعه داده شود میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه هفدهم

99. عدم تمدید قرارداد با شرکت انتظامی قبلی و عقد قرارداد جدید با شرکت حامیان ایمن شهر میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه هفدهم

100. تصمیم گیری در خصوص اقدامات به محض گزارش نتایج مطالعه پرونده میزان پیشرفت: 0%

0%
توضیحات
مصوبه جلسه هفدهم

101. مدیرعامل موظف گردید خواسته ها و انتظارات هیئت مدیره را برای مذاکره یا توافق احتمالی با سازنده ارائه نماید میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه هفدهم

102. انباری های تحت اختیار هیئت مدیره جهت اجاره به مزایده گذاشته شود میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه هفدهم

103. ارسال اظهارنامه به آقای باقریان مدیر اجرایی سابق به منظور تحویل کلیه اسناد و مدارک میزان پیشرفت: 0%

0%
توضیحات
مصوبه جلسه هفدهم

104. تاکید گردید نسبت به عقد سریع قرارداد تاسیسات توسط مدیر اجرایی اقدام گردد میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه هجدهم

105. مصوب گردید شارژ واحدهای مسکونی و تجاری به مبلغ ماهانه 3500 تومان و شارژ رستورانها به مبلغ ماهانه 5000 تومان به ازا هر متر مربع زیر بنا واحد بصورت ماهانه محاسبه گردد. میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه هجدهم

106. در خصوص انعقاد قرارداد با یکی از شرکتهای اینترنتی مقرر گردید اعضای محترم بررسی کنند و در جلسه آتی راجع به آن تصمیم گیری شود میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه هجدهم

107. ....موضوع رای صادره از دادگاه مفاسد اقتصادی بررسی شد و مقرر گردید جناب آقای مرادی به وکالت از تعدادی از مالکین اقامه دعوا نموده اند در مرحله اعتراض و تجدید نظر نسبت به قرار صادره پیگیری نمایند.... میزان پیشرفت: 0%

0%
توضیحات
مصوبه جلسه نوزدهم

0 از 1 انجام شده مراحل انجام

 • گزارش کاری از آقای فریدون مرادی دریافت نشد

108. پیرو جلسات گذشته و درخواست برخی مالکین جهت اعلام اسامی بدهکاران بالای یک میلیون تومان اقدام لازم توسط روابط عمومی انجام گیرد. میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه نوزدهم

109. مقرر شد آقای مرادی کلیه مستندات و مصوبه و فیش های مرتبط با پرداخت خود را در خصوص دعوایی که طرح کرده اند به خرانه دار جناب آقای فلاح ارائه دهند تا موضوع بررسی و نتیجه جهت بسته شدن موضوع شارژ ایشان به هیئت مدیره ارائه گردد میزان پیشرفت: 0%

0%
توضیحات
مصوبه جلسه بیستم

0 از 1 انجام شده مراحل انجام

 • گزارش به هیئت مدیره ارائه نشد

110. مقرر شد اجرای احکام صادره قبلی که به نفع برج صادر شده پیگیری و کلیه اسناد مربوطه قبلی اخذ شود. میزان پیشرفت: 0%

0%
توضیحات
مصوبه جلسه بیستم

0 از 1 انجام شده مراحل انجام

 • گزارشی ارائه نشده است

111. در خصوص تاسیسات مقرر شد قرارداد پیشنهادی در کمیسیون معاملات در اسرع وقت تصویب و عملیات اجرایی آن شروع شود میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه بیستم

112. آقای حسینی؛ سرپرست اجرائی برج گزارش مفصلی در خصوص عملکرد شش ماهه هیئت مدیره ارائه دادند میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
جلسه بیستم

113. حسب تصمیم هیئت مدیره مصوبه قبلی در خصوص مزایده انباری با توجه به عدم استقبال باطل و مقرر شد متعاقبا مزایده ای انجام گردد. میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه بیستم

114. با توجه به اتمام قرارداد بیمه آتش سوزی چند پیشنهاد شرکتهای بیمه ای بررسی و مجوز عقد قرارداد بیمه صادر گردید. میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه بیست و یکم

115. مبلغ قرارداد یکی از شرکت های اینترنتی مصوب گردید. میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه بیست و یکم

116. مبلغ و شرایط قرارداد یکی از شرکت های اینترنتی مصوب گردید. میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه بیست و یکم

117. موضوع اجاره انباری مصوب گردید. میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه بیست و یکم

118. مصوب شد شارژ سالن اجتماعات مطابق واحدها پرداخت گردد. میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه بیست و یکم

119. مصوب شد با شرکت ویژن کار با حضور اعضای کمیسیون درآمد جلسه ای درباره اجاره بخشی از این مشاعات به این شرکت برگزار گردد. میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه بیست و یکم

120. مصوب شد ظرف مدت 48 ساعت اسامی افراد بدهکار شارژ اعلام گردد. میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه بیست و یکم

121. با توجه به اعلام اسامی بدهکاران شارژ و عدم پرداخت بدهی ها مصوب شد نسبت به اقامه دعوی توسط سرپرست اجرائی برج اقدام گردد. میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه بیست و دوم

1 از 1 انجام شده مراحل انجام

 • مستندات بدهی بیشترین بدهکار شارژ به مراجع مربوطه ارسال و پیگیری شد

122. با توجه به درخواست دکتر فلاح و اعلام انصراف و استعفای ایشان از هیئت مدیره به منظور جلوگیری از تعلیق و تعطیلی امور جاری برج و مصلحت مجموعه علیرغم عدم تمایل سرپرست اجرایی، با درخواست اکثریت هیئت مدیره آقای سید بهنود حسینی رضی به عنوان خزانه دار انتخاب گردید. میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه بیست و دوم

123. با توجه به عدم حضور مکرر 2 نفر از اعضای هیئت مدیره که حسب اعلام بازرس محترم 14 جلسه متوالی در جلسات حضور پیدا نکرده اند مقرر گردید موضوع مطابق قوانین بررسی گردد. میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه بیست و دوم

1 از 1 انجام شده مراحل انجام

 • طی جلسات حقوقی بررسی گردید

124. مقرر شد آقای حسینی رضی بعنوان نماینده هیئت مدیره با آتش نشانی جهت آموزش ساکنین و برگزاری مانور در برج مذاکره نماید. میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه بیست و دوم

125. درخواست احدی از ساکنین مبنی بر کاهش شارژ واحد خود در هیئت مدیره مطرح و به اتفاق مورد مخالفت قرار گرفت. میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه بیست و دوم

126. جهت ایجاد انگیزه و مساعدت با پرسنل مقرر شد امکان استفاده از پارکینگ برای پرسنل تاسیسات و همچنین انتظامات در شیفت شب فراهم گردد. میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه بیست و دوم

127. پیگیری تراز مالی دوره قبل توسط مدیر انجام و گزارش آن به هیئت مدیره ارائه گردد میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه بیست و دوم

128. پیرو مصوبات قبلی در خصوص بیمه آتش سوزی مقرر شد با شرکت های بیمه دانا و آسیا مذاکره انجام شود. میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه بیست و سوم