جهت فعالسازی امکان استفاده از پارکینگ میهمان برای واحد خود به دفتر مدیریت برج نگین رضا مراجعه فرمایید.

پارکینگ میهمانان برج نگین رضا
  • Date Format: YYYY slash MM slash DD