ورودی پارکینگ برج بازسازی شد

ورودی پارکینگ برج که پیش از این یکی از زشت ترین بخش های برج بود، باز تعریف، بازطراحی و بازسازی گردید. این بخش که پیش از این بعنوان محل استراحت نگهبانان و پرسنل استفاده میشود در طراحی جدید به چند بخش تقسیم گردیده است. این بخش ها شامل مانیتورینگ، محل استقرار سرپرست پرسنل، اتاق غذاخوری […]...